Tiêu điểm tài chính

CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG VÀ ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG VÀ ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
Ngày 6/7/2018, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới - Mỹ và Trung Quốc chính thức bước vào cuộc chiến thương mại khi hai nước áp các mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ mỗi bên. Cuộc chiến này được dự báo sẽ gây ảnh hưởng đến nền kinh tế của tất cả các quốc gia còn lại, trong đó có Việt Nam.

Sự kiện doanh nghiệp